По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 14-18 ноември 2022 година, проф. д-р Митко Лалев от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел преподаване в Технически университет – Кишинев, Република Молдова.Проф. д-р Лалев...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA107-078906, в периода 21 – 25 ноември 2022 година, доц. д-р Николая Велчева и проф. д-р Цветелина Стоилова от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Съвет з...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128 , в периода 28 ноември – 02 декември 2022 година, гл. ас. д-р Красимир Великов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Университет 18 март Чанаккале, Република Турция.По време н...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07-11 ноември 2022 година, проф. д-р Стайка Лалева и проф. д-р Йовка Попова от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Технически университет – Кишинев, Репу...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 21 – 25 ноември 2022 година, доц. д-р Дида Исерлийска от Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство към Университет з...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, инж. Емил Димитров от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществи мобилност с цел обучение в Технически универс...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 октомври 2022 година, ас. Анна Рачова и доц. д-р инж. Юрий Енакиев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществиха мобилност с цел ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 ноември 2022 година, гл. ас. д-р инж. Илиана Лазова-Борисова от Институт по криобиология и хранителни технологии - София осъществи мобилност с цел обучение в Кипърски технологичен униве...

Прочети