По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, проф. д-р Боряна Стефанова от Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, ас. Радена Ненова и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Спасимира Недялкова и доц. д-р Рангел Драгов от Институт по полски култури – Чирпан осъществиха мобилност с цел обучение във...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Севдалина Нинова от Институт по фуражни култури – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Република Сър...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Юлиана Йорданова и ас. Петьо Даулджиев от Институт по царевицата – Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна ме...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Иван Велинов от Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково осъществи мобилност с цел обучение в Институт по тютюн, гр. Прилеп. Република Северна Македони...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година, гл. ас. д-р Тошка Попова и гл. ас. д-р Маргарита Колева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделски институт към Университет ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година, ас. Яна Миткова и доц. д-р Надежда Запрянова от Институт по декоративни и лечебни растения – София осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделски институт към Унив...

Прочети