По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, доц. д-р Катя Узунджалиева и доц. д-р Веселина Машева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Аграрен у...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, Естел Димитрова и Кристина Костадинова от ЦА на ССА осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика и продоволствие - Национален изследователски ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, гл. ас. д-р Зорница Петрова и ст. експерт Калина Илиева от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение във Факултет по земе...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, д-р Пламен Томов от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение във Федерален технолог...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, доц. д-р Анелия Борисова-Крумова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществи мобилност с цел обучение в Университет Аристотел, Солун, Гърция.Основната част от мобил...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, доц. д-р Гергана Дешева и гл. ас. д-р Евгения Вълчинова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Институ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година, проф. д-р Цонка Оджакова, доц. д-р Росица Шумкова и ас. Павел Тодоров от Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян осъществиха мобилност с цел обучение в &C...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година, проф. д-р Теодора Попова и доц. д-р Евгени Петков от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществиха мобилност с цел обучение в Технологичния институт в Бандунг...

Прочети