Последни новини


20.03.2023

На 6 и 7 март CREA Agriculture and Environment, координаторът на проекта ARACNE („Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“), осъществи официално неговия старт. Началната среща се проведе в ...

Прочети
17.03.2023

Почвеното качество и продуктивност са все по-важни елементи в наши дни Биовъглен - за почвено качество и продуктивност – темата се разработва повече от 10 години в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – Со...

Прочети
17.03.2023

Повишените производствени разходи, които се допълват и с натиска за смъкване на изкупните цени на млякото са предизвикателствата пред млечния сектор, които държат на критични равнища рентабилността му, става ясно от анализа за февруари на Центъра за ...

Прочети
16.03.2023

Първи визита направиха учени от ИРГР през ноември 2022 г. Учени от Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) – Република Южна Африка пристигат на посещение у нас в края на май. Планирана е мобилност на д-р Дийн Оелофсе от ARC в Ин...

Прочети
16.03.2023

Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) на Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия прогнозира в последния си бюлетин допълнително свиване на производството на оранжерийни зеленчуци (домати, краставици и пи...

Прочети
15.03.2023

На 7 март т.г. в Института по царевица (ИЦ) – Кнежа на Селскостопанска академия се проведе регионална среща със земеделските производители от Северозападна България. Специален гост на срещата беше и председателят на ССА проф. дн инж. Мартин Банов.Лек...

Прочети
15.03.2023

Интегрираната система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета получи плакет в категория научна разработка в Конкурса за иновации на АГРА 2023Иновативната интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционн...

Прочети
13.03.2023

На 8 април Териториален областен офис (ТОО) - Смолян на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд на Селскостопанска академия ще проведат присъствено информационен семинар. По време на семи...

Прочети
13.03.2023

На 8 април т.г. Териториален областен офис (ТОО) - Монтана) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по земеделие (ИЗ) – гр. Кюстендил на Селскостопанска академия организират присъствен семинар на тема„Технологии за създаване на...

Прочети
10.03.2023

Два нови хибрида българска царевица, разработени в Института по царевицата (ИЦ)– Кнежа на Селскостопанска академия бяха отличени на ХХ Национално Изложение „FoodTech-IТI’2023“, с 2- ва Златни медала като победител в категория „Нови сортове“, съобщава...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване