Последни новини


14.06.2024

Научният център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) – Смолян, част от Селскостопанска академия, ще проведе демонстрационни дейности по Проект № BG06RDNP001-1.004-0011 „Иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите“, финансиран по Пр...

Прочети
13.06.2024

Института по царевица - Кнежа650-700 кг от дка добив от пшеница очакват в района на Кнежа, съобщи за „Телеграф“ Наталия Петровска, шеф на Института по царевица в Кнежа. Тя добави, че те сеят само български сортове, а в района жътвата на жито се очакв...

Прочети
13.06.2024

Зарибиха шуменски язовир с риби амур и толстолоб от Института по рибарство и аквакултури - Пловдив, един от институтите в Селскостопанска академия. Целта е предпазване на водоема от заблатяване и за обогатяване на рибното разнообразие. Служители на „...

Прочети
12.06.2024

Публикации от Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) - Троян и Институт по рибарство и аквакултури (ИРА)– Пловдив станаха част от близо 40 доклада в издаден сборник. Това се случи след участие на учени в кръгла маса на събитие в Стоп...

Прочети
11.06.2024

Национална служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Пазарджик, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия и Пчеларско дружество „Пчела - Каркария“ - село Црънча организират обучителен семинар н...

Прочети
10.06.2024

Демонстративно поле и утвърдени сортове показаха на Ден на фермера в ИРГР – Садово.Благодарение на използването на растителните генетични ресурси в института са разработени и сортове при почти всички житни култури като ечемик, тритикале, ръж, овес и ...

Прочети
10.06.2024

Земеделците могат да разчитат на българските сортове и те да станат част от портфолиото на стопанствата им, каза председателят на Селскостопанска академия проф. Виолета Божанова. Тя беше сред гост-лекторите в открития Ден на пшеницата в стопанството ...

Прочети
07.06.2024

Линейна пушална машина Hauni LM 5 и Hauni СО анализатор С 24-2. Институт по тютюна и тютюневите изделия, едно от звената на Селскостопанска академия, получи 5-канална линейна пушална машина със СО анализатор по обявена обществена поръчка по Администр...

Прочети
07.06.2024

520-540 кг от декар пшеница в Добричка област очакват учените от Добруджанския земеделски институт (ДЗИ). Прогнозите се базират на цялостното наблюдение на развитието на зърнено-житните култури от момента на сеитба до сега. Стопанската година е тежка...

Прочети
07.06.2024

Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат.Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето в петък, 7 юни, по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване