Последни новини


15.01.2021

IN MEMORIAM Напусна ни доц. д-р Иван Салджиев – ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.На 15.01.2021 г. на 69 години почина доц. д-р Иван Салджиев - ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.Иван Салджиев е роден в гр. Чирпан през ...

Прочети
14.01.2021

Продукти от магарешко мляко и яйца от пъдпъдъци ще бъдат обработвани с методите на лиофилизацията до степен да бъдат превърнати в люспи. Това са част от уникалните проекти по които работят съвместни екипи от Института по криобиология и хранителни тех...

Прочети
11.01.2021

По мярката за иновации от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат финансирани 26 от предложенията за първия прием на стойност 15,6 млн. лв.Договорираните проекти са за подкрепа на сътрудничество между оперативни групи от земед...

Прочети
06.01.2021

Базалната бактериоза по пшеницата и ечемика е причинявана от вида Pseudomonas syringae pv atrofaciens (Pseudomonas atrofaciens). Бактерията има пръчковидна форма с камшичета, които са разположени едностранно. При изолиране върху агарови хранителни ср...

Прочети
18.12.2020

На 17 декември 2020 година Селскостопанска академия организира виртуална кръгла маса на тема „Стратегически изследвания и иновации в биоикономиката на България: възможности и предизвикателства”. Срещата бе част от Инициативата БИОИЙСТ и проект „Засил...

Прочети
18.12.2020

Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове представи на 15 декември т.г. проф. д-р Христина Кутинкова от Институт по овощарство – Пловдив в рамките на онлайн семинар. Съвместната инициатива организир...

Прочети
17.12.2020

Единствената независима акредитирана лаборатория за анализ на основните компоненти в тютюна и тютюневия дим в България се намира в Института по тютюна и тютюневите изделия в пловдивското село Марково. Научното звено е част от Селскостопанска академия...

Прочети
16.12.2020

Днес, 16.12.2020 г., Селскостопанска академия и Монголската Академия за аграрни науки подписаха Меморандум за разбирателство.Страните бяха представлявани от проф. д-р инж. Мартин Банов – Председател, проф. д-р Елена Тодоровска – Главен научен секрета...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване