Научните институти осъществяват фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на аграрния сектор и храните.

img Име: Агробиоинститут – гр. София

Адрес: 1164 София, бул. „Драган Цанков” 8

Телефон: +35929635407

Прегледай
img Име: Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево

Адрес: гр. Генерал Тошево, 9521

Телефон: +35958603125

Прегледай
img Име: Земеделски Институт – Стара Загора

Адрес: 6000 Стара Загора

Телефон: +35942606991

Прегледай
img Име: Земеделски Институт – Шумен

Адрес: 9700 Шумен, бул. „Симеон Велики” 3

Телефон: Тел.: +35954830448

Прегледай
img Име: Институт по Аграрна Икономика – София

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл.1

Телефон: +35924653153

Прегледай
img Име: Институт по Декоративни и Лечебни Растения – Негован, София

Адрес: 1222 с. Негован, София

Телефон: Тел.: 0888991632 и 0888046785

Прегледай
img Име: Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Адрес: 2232 Костинброд, сп. „Почивка”

Телефон: +35972168940

Прегледай
img Име: Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив

Адрес: 4003 Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32

Телефон: +359 32 952 296

Прегледай
img Име: Институт по Земеделие – Карнобат

Адрес: 8400 Карнобат, ул. „Индустриална” 1

Телефон: +35955925847

Прегледай
img Име: Институт по Земеделие – Кюстендил

Адрес: 2500 Кюстендил, ул. "Софийско шосе"

Телефон: +359 78 522 612

Прегледай
img Име: Институт по Земеделие и Семезнание „Образцов Чифлик“ – Русе

Адрес: 7007 Русе, ул. „Проф. Иван Иванов” 1

Телефон: +359 82 820 801

Прегледай
img Име: Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, п.к. 60

Телефон: +359 32 942 109

Прегледай
img Име: Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Адрес: 41407 София, бул. „Черни връх” 53

Телефон: +359 2 868 13 63

Прегледай
img Име: Институт по Овощарство – Пловдив

Адрес: 4004 Пловдив, ул. „Остромила” 12

Телефон: +359 32 692 349

Прегледай
img Име: Институт по Полски Култури – Чирпан

Адрес: 6200 Чирпан, бул. „Г. Димитров“ 2

Телефон: +359 416 93 133

Прегледай
img Име: Институт по Лозарство и Винарство – Плевен

Адрес: 5800 Плевен, ул. „Кала тепе” 1, п. к. 62

Телефон: +359 64 822 468

Прегледай
img Име: Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян

Адрес: 5600 Троян, ул. “Васил Левски” 281

Телефон: +359878804584

Прегледай
img Име: Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола Пушкаров“ – София

Адрес: 1080 София, п.к.1369, ул. „Шосе Банкя” 7

Телефон: +359 2 824 61 41

Прегледай
img Име: Институт по Растителни Генетични Ресурси „Константин Малков“ – Садово

Адрес: 4122 Садово, бул. „Дружба” 2

Телефон: +359 32 629 026

Прегледай
img Име: Институт по Рибарство и Аквакултури – Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил Левски” 248

Телефон: +359 32 956 033

Прегледай
img Име: Институт по Рибни Ресурси – Варна

Адрес: 9000 Варна, бул. „Приморски” 4

Телефон: +359 52 632 066

Прегледай
img Име: Институт по Царевицата – Кнежа

Адрес: 5835 Кнежа

Телефон: +359 9132 71 63

Прегледай
img Име: Институт по Розата и Етеричномаслените Култури – Казанлък

Адрес: 6100 Казанлък, бул. „Освобождение” 49

Телефон: +359 431 620 39

Прегледай
img Име: Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково, Пловдив

Адрес: 4108 с. Марково, област Пловдив

Телефон: +359 32 672 364

Прегледай
img Име: Институт по Фуражните Култури–Плевен

Адрес: 5800 Плевен, Ул. „Генерал Владимир Вазов” 89, 5800 Pleven, St. "General Vladimir Vazov" 89

Телефон: +359 64 805 882

Прегледай