По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, д-р Теодора Янева от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по репродукция на животните и изследване н...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, гл. ас. д-р Любомир Иванов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе осъществи мобилност с цел обучение в Загребски университет, Република Хърватия...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, гл. ас. д-р Николай Нейков от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрен университет, Атина, Гърция.Д-р ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 април 2023 година, гл. ас. д-р Петко Младенов от Агробиоинститут – София осъществи мобилност с цел обучение в Лаборатория по клетъчна физиология на растенията към комисариата по атомна ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, доц. д-р Дарина Димова доц. д-р Милка Димитрова-Донева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство и зеленчук...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 13 – 17 март 2023 година, доц. д-р Николай Велков и гл. ас. д-р Катя Василева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Държавен университет н...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 15-19 май 2023 година, старши експерт-биолог Вероника Пашкулова от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по експериментална ботаника къ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 14 – 18 май 2023 година, д-р Радена Ненова и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Association Agricole Franco-Bulgare, Франция.По време н...

Прочети