08.08.2022

„ДЕН НА ЦАРЕВИЦАТА“Институт по царевицата – Кнежа кани всички на 12.08.2022 г. в гр. Лозница, обл. Разград на „Ден на царевицата“ организиран от ЕТ „Стефан Пенев – НИМ“На демонстративното поле ще бъдат представени утвърдени български хибриди царевица...

Прочети
06.08.2022

На 28 юли 2022 г. се проведе празникът „Златна праскова“. Събитието се организира от община Сливен, Министерство на земеделието, Общински съвет Сливен, Кметството на с. Гавраилово, Народно читалище "Слънце 1928"- Гавраилово, Институт по овощарство - ...

Прочети
28.07.2022

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив на Селскостопанска академия кани всички на 30 юли на събитие в Института Поводът е изпълнението на проект с европейско финансиране HARNESSTOM, ръководен от проф. Antonio Granell от Испания и с уча...

Прочети
28.07.2022

„Подмярката за демонстрационни действия по ПРСР ще донесе директни ползи за земеделските производители и ще им покаже малко по малко по какъв начин да прилагат положителни практики и да усвоят новите технологии в бранша” съобщи заместник-министърът н...

Прочети
22.07.2022

Процедура по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР 2014-2020 г., обяви Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода...

Прочети
21.07.2022

В рамките на анкетните проучвания по Проект „Социално-икономическа ефективност от използване утайките от ПСОВ в селското стопанство” АГРОРИНГ /Договор Номер КП-06-Н36/11 от 13.12.2019 г./, финансиран от Фонд “Научни изследвания“ на МОН, екип на Инсти...

Прочети
19.07.2022

На 15 юли на тържествено събитие Институтът по рибни ресурси на Селскостопанска академия с Аквариум - Варна отпразнуваха празника По време на събитието беше представена 90-годишната история на Института, както и научната дейност, развивана от научнит...

Прочети