ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 25.11.2020 г.

25.11.2020 - 07.05.2021

Предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проекти по Национа...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 25.11.2020 г.

25.11.2020 - 07.05.2021

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 19.11.2020 г.

19.11.2020 - 24.11.2020

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ - 19.08.2020 г.

19.08.2020 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: „ Доставка на китове и консумативи анализ на протеини, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на ...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ - 19.08.2020

19.08.2020 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: „Доставка на китове и консумативи за ДНК анализи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 07.08.2020 г.

07.08.2020 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"https://app.eop.bg/today/70...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 16.07.2020 г.

16.07.2020 - 29.07.2020

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"https://app.eop.bg/today/67...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 12.06.2020 г.

12.06.2020 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проект: Национална нау...

Прегледай