ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

31.03.2022 - 11.04.2022

Предмет: „Доставка на лабораторно оборудване“, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национа...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

18.03.2022 - 12.07.2024

Предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия, в изпълнение на проекти по Национални на...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

13.01.2022 - 12.07.2024

Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕЛСК...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

20.12.2021 - 12.07.2024

ПРЕДМЕТ: "Доставка на лабораторно оборудване/апаратура“ за нуждите на структурните звена на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ"https://app.eop.bg/today/180253

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

15.09.2021 - 12.07.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на Лабораторен фризер – тип ракла“, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

15.09.2021 - 12.07.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на Стерилизатор – Сушилня, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национал...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

15.09.2021 - 12.07.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на система за дестилация с ректификационна модулна колона“, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за ...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

15.09.2021 - 12.07.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на лабораторни пипетори и принадлежности, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на прое...

Прегледай