Проф. дн инж. Мартин Банов

Председател на Управителния съвет

Проф. д-р Валентина Божкова

Институт по овощарство – Пловдив

Проф. д-р Магдалена Облакова

Земеделски институт – Стара Загора

Проф. д-р Даниела Кертикова

Институт по фуражните култури – Плевен

Проф. д-р Храбрин Башев

Институт по аграрна икономика - София

Доц. д-р Красимир Русанов

Агробиоинститут

Доц. д-р Слава Динева

Институт по рибни ресурси – Варна

Доц. д-р Галина Михова

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

Доц. д-р Георги Георгиев

Опитна станция по соята – Павликени