ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕКСТЕРИОРА НА КРАВИ ОТ ПОРОДАТА АБЕРДИН АНГУС, ОТГЛЕЖДАНИ В...

Автор/и: Светослав Карамфилов, Васил Николов
Дата: 28.01.2019

Проучен е екстериорът на 130 крави от породата Абердин Ангус, отглеждани в Северна България, под селекционен контрол на ...