03.07.2012

Ръководството на Селскостопанската академия беше представено от Председателя - доц. д-р Георги Костов и Зам. Председателя - доц. д-р Галина Панайотова.Обсъдено бе състоянието и проблемите свързани със селекцията, сортоизпитването и производството н...

Прочети
27.06.2012

Въпреки лошата в климатично отношение година Институт по земеделие Кюстендил представи на щанда си над 70 сорта череши. От сцената пред общината доц. д-р Н. Христов запозна посетителите със сортоподобрителната работа при черешата, като представи 4 ...

Прочети
20.06.2012

Презентирани бяха новостите в извеждане на растителнозащитните мероприятия при основните за региона култури, листни торове, застрахователни програми и кредитни линии в земеделието. В организираната изложбена площ посетителите можаха да видят най-до...

Прочети
06.06.2012

    За всички тези исторически събития разказа в своето слово проф. д.с.н. Лилия Кръстева - директор на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” в Садово.С празнични поздравителни адреси участниците в честването бяха уважени от Пре...

Прочети