img

Работна среща между Селскостопанската академия и Румънската академия за селскостопански и горски науки (РАСГН)

03.07.2012


Ръководството на Селскостопанската академия беше представено от Председателя - доц. д-р Георги Костов и Зам. Председателя - доц. д-р Галина Панайотова.
Обсъдено бе състоянието и проблемите свързани със селекцията, сортоизпитването и производството на зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, тритикале, овес, царевица), производството и продажбата на предбазови и базови семена и др. от взаимен интерес. Ръководители и научни работници от ДЗИ - гр. Г. Тошево, Института по земеделие и семезнание - гр. Русе, Института по земеделие - гр. Карнобат, Института по царевицата - гр. Кнежа, направиха кратки презентации за дейностите и приоритетните изследователски направления на своите институти. Гостите посетиха експерименталните полета на Добруджанския земеделски институт и се запознаха с опитите с пшеница, ечемик и тритикале, заложени през настоящата година. Направен бе преглед на изпълнението на Работната програма между двете академии за периода 2012-2015 г. Ръководителите на делегациите доц. д-р Георги Костов и проф. д-р Жорже Син, подчертаха необходимостта от незабавно осъществяване на контакти между институтите-изпълнители на проектите и подписването в най-скоро време на конкретни договори между българските и румънските партньори в областта на животновъдството, почвознанието, лозарството и др.
Двете страни отбелязаха сходните проблеми при финансирането на аграрната наука в България и Румъния, наблягайки на необходимостта от директни контакти между институтите, за участие в проекти и консорциуми финансирани от структурните фондове на ЕС, програмите за трансгранично сътрудничество в Балканския регион и възможностите за частично финансиране от съответните министерства на образованието на двете държави.

Разговорите преминаха в дух на взаимно разбирателство и приятелска атмосфера, а двете страни изразиха желание, подобни срещи по конкретни проблеми да станат традиционни и да се провеждат поне 1 път годишно при разменено гостуване.
{backbutton}