12.12.2011

Отговор на МЗХ относно финансови затруднения при изпълнението на проект по Програма за трансгранично сътрудничество {backbutton}

Прочети
01.12.2011

  (из мотивите към законопроекта) Актуалното съдържание на проекта (към датата на внасяне в МЗХ) ще намерите в приложения файл. {backbutton}

Прочети
30.11.2011

Г-н Буташ запозна присъстващите със селското стопанство на своята страна и с предизвикателствата, пред които се изправя Алжир в тази област. Като едни от най-важните проблеми, той подчерта обезлюдяването на селските региони, засушаването, както и п...

Прочети
26.11.2011

  Днес ръководството на Селскостопанска академия подписа рамково споразумение за сътрудничество в областта на животновъдството и растениевъдството. На срещата, която се състоя в хотел „Дедеман Принцес”, споразумението подписаха председателят на Ак...

Прочети
24.11.2011

Доц. д-р Георги Костов – председател на ССА се срещна с председателя на Селскостопанската Академията по земеделие и животновъдство на Вътрешна Монголия – проф. Жау Кун Фа. Двете страни обсъдиха предстоящото подписване на Рамково споразумение в облас...

Прочети
16.11.2011

  Дискутирана бе възможността за изпращане от страна на Китай на учени, които да специализират тук, тъй като общото ниво на земеделското образование в Китай не е много високо. Разгледан бе и потенциалът за представянето в България на земеделска те...

Прочети
14.11.2011

  Награди извоюваха научните постижения – издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни на дванайсет института (ИРГР- Садово, ИЗС- Русе, ИЗК „Марица”- Пловдив, ЗИ - Шумен, ИО- Пловдив, ИПК, Чирпан, ИПЖЗ, Троян ИТТИ- с. Марково, ...

Прочети