27.06.2012

Въпреки лошата в климатично отношение година Институт по земеделие Кюстендил представи на щанда си над 70 сорта череши. От сцената пред общината доц. д-р Н. Христов запозна посетителите със сортоподобрителната работа при черешата, като представи 4 ...

Прочети
20.06.2012

Презентирани бяха новостите в извеждане на растителнозащитните мероприятия при основните за региона култури, листни торове, застрахователни програми и кредитни линии в земеделието. В организираната изложбена площ посетителите можаха да видят най-до...

Прочети
06.06.2012

    За всички тези исторически събития разказа в своето слово проф. д.с.н. Лилия Кръстева - директор на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” в Садово.С празнични поздравителни адреси участниците в честването бяха уважени от Пре...

Прочети
04.06.2012

Институтът по розата е единствен по рода си в Европейски съюз, има 100- годишна история и продължава своето развитие в помощ на етеричномасленото производство в България. Осъществява непрекъсната връзка с фермерите и производителите на маслодайна р...

Прочети