img

Предстоящо информационно събитие

16.07.2012

 

Програма SCIEX е инструмент за насърчаване на научни екипи от десет Европейски държави, между които и България, за провеждане на изследвания в сътрудничество с техни колеги от Швейцария, като част от швейцарския принос за развитието на науката в новите страни-членки на ЕС.

Кандидатите за участие могат да се регистрират като попълнят прикачената електронна форма и я изпратят на следния електронен адрес: swiss_scholarship@mon.bg
{backbutton}