12.07.2024

Проведените мероприятия бяха посрещнати с голям интерес от студенти, ученици, преподаватели и посетители от всички възрастови групиВ АгроБиоИнститут се проведе седми ден на очарованието на растенията. Научното средище е част от Селскостопанска академ...

Прочети
11.07.2024

На 8 и 9 юли се проведе среща на колектива на Институт по царевицата - Кнежа с проф. д-р Гулнар Мирзабаева и Ерлан Абдразаков от Казахстански национален аграрен изследователски университет (KazNARU). В събитието се включи и доц. д-р Катя Узунджалиева...

Прочети
09.07.2024

Практикантите имаха възможност да посетят акредитираната лаборатория за изпитване на храни.Ученици от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника - Пловдив проведоха лятната си производствена практика в лабораториите на Института по к...

Прочети
05.07.2024

Учени от Сърбия, Хърватия и Черна гора посетиха ДЗИ - Ген. Тошево по проект „Агролесовъдски практики в Западните Балкани за устойчиво развитие: слаби и силни страни (AGFORWEB)“На 24.06.2024 г. в Добруджански земеделски институт (ДЗИ) - Ген. Тошево на...

Прочети
04.07.2024

На 24 юни – Еньовден беше открита жътвената кампания в Научен център по земеделие – Търговище. Звеното е част от Селскостопанска академия. Целият екип е мобилизиран по време на кампанията по прибирането на зърнените култури. Върху площите на научния ...

Прочети
04.07.2024

На 31 юли 2024 г. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе ще проведе пета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТОЙЧИВО ...

Прочети
03.07.2024

На 26 юни 2024 т.г. в Института по декоративни и лечебни растения (ИДЛР) – София на Селскостопанска академия се проведе открит ден, посветен на лечебните растения. Гости на събитието бяха проф. д-р Виолета Божанова - председател на Селскостопанска ак...

Прочети