img

Еразъм+ мобилност в Земеделски институт към Университет „Св. Кирил и Методий”, Скопие

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 април 2023 година, доц. д-р Галина Дякова и Димо Недялков от ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и  доц. д-р Татяна Йончева  и доц. д-р Нели Проданова-Маринова от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделския институт към Университета „Св. Кирил и Методий”, гр. Скопие, Република Северна Македония .

Гостите от България се запознаха  с използваните технологии за преработка на гроздето в условията на микровинификация и лабораторните методи за химичен анализ на гроздова мъст, вино и високоалкохолни напитки.  Посетиха две винарски изби, където се запознаха с технологичния процес за преработка на грозде и винопроизводство, и дегустираха местни вина, получили отличия на различни конкурси.

Бяха обсъдени възможности за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между двете институции чрез разработване на общи проекти, извършване на съвместна изследователска работа, съавторство в общи публикации. Българските учени бяха официално поканени за участие в Юбилейна научна конференция по повод 80 годишнина на Земеделски институт – Скопие през 2024 година.