img

Еразъм+ мобилност в Тракийски университет, Одрин

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 21 – 25 август 2023 година,  Керанка Жечева и Верка Алексиева от Добруджански Земеделски Институт - Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски университет, Одрин, Република Турция.

В лабораториите на катедра „Генетика и биоинженерство“, гостите от България се запознаха с методите за работа с апаратурата за биохимични и ДНК анализи на земеделски култури и участваха в опит за изолиране на фитопатогени на фомопсис от растителни остатъци от слънчоглед. Бяха извършени наблюдения на проведения опит и съвместен анализ с ментора – проф. д-р Ялчин Кая. На опитното поле,  учените от ДЗИ-Генерал Тошево се запознаха с културите, с които работят турските им колеги и дискутираха  начините на тяхното отглеждане.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.