10.01.2013

  Колеги заповядайте! Дискусията, която ще се проведе на 11.01.2013 г. (петък) от 11 ч. в зала №1 на Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково - Пловдивска област, ще бъде отворена за журналисти.

Прочети
09.01.2013

  Преведени са и заплатите за ноември и декември 2012 г. на всички, ангажирани в научните звена на Академията. Изключение прави само Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, заради наложени санкции. Причината е, че деветимата...

Прочети
18.12.2012

  Дължимите работни заплати и осигуровки на работещите в Селскостопанската академия са около 3.6 млн. лв. за ноември и декември. Бюджетът на Академията беше намален в началото на годината с оглед планираното й преструктуриране, но то се забави и т...

Прочети
12.12.2012

  СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за ДИРЕКТОР на:   ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЛИВЕН Длъжностни и квалификационни изисквания към кандидатите за директор: 1. Висше образование с образователна степен „магистър” (в областта на аграр...

Прочети
05.12.2012

  По Оперативна програма ”Рибарство” у нас вече има реализирани проекти за рециркулационни системи за производство на хищни видове, преди всичко бяла риба и европейски сом. Тази тенденция ще продължи, защото месото на хищните видове риби е с много...

Прочети
03.12.2012

  Проектът ще осигури на новите попълнения в редиците на аграрната наука директни контакти с колегите им от сходни научни направления в Европа, допълни координаторът доц. Иван Янчев. Младите учени ще имат възможност да участват в съвместни проекти...

Прочети
30.11.2012

  Идеята за изработване на електронен атлас не е нова за учените. Още преди 1989 г. в Института по почвознание "Никола Пушкаров" са изследвали състоянието на обработваемите земи у нас, разположени на около 5 000 000 ha, поясни проф. Митова. Пробит...

Прочети