Име Описание
Одобрени кандидати Еразъм+ 16.01.2023-17.02.2023г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 08.08.2022-19.09.2022г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 13.04.2022-31.05.2022г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2020-1-BG-01-KA103-078128

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 13.12.2021 - 31.01.2022 г.

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2019-1-BG01-KA103-061642

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 26.07-30.09.2021г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2020-1-BG-01-KA103-078128

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 29.03-14.05.2021г.

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2020-1-BG-01-KA103-078128

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 29.09-23.10.2020г.

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2019-1-BG01-KA103-061642

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 17.08-25.09.2020г.

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2019-1-BG01-KA103-061642

Свали файл