img

Представянето на ССА на АГРА 2012

12.03.2012

АГРА 2012

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА


1.ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ

 • Раздел „Машини, инвентар и технологии за растениевъдството”
 • Експонат: Технология за ефективно и устойчиво производство на ябълкова продукция
 • Производител: Институт по земеделие – Кюстендил
 • Изложител: Институт по земеделие – Кюстендил

 

 • Раздел „Сортови семена и посадъчен материал”
 • Експонат: Най-новият български сорт ориз „ИРГР Вики”
 • Производител: Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” Садово
 • Изложител: Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” Садово

 

 • Раздел „Научна дейност и разработки”
 • Експонат: Слънчева сушилня за плодове, билки и гъби
 • Производител: Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
 • Институт за изследване и развитие на храните Пловдив
 • Изложител: Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

 

БЪЛГАРСКИ ИНОВАЦИОНЕН ПРОДУКТ

 • Експонат: Доматен сок Пловдивска каротина
 • Производител: Институт по зеленчукови култури „Марица”
 • Изложител: Институт по зеленчукови култури „Марица”

 

2. ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА НАЙ-УСПЕШНО ПРЕДСТАВИЛО СЕ НАУЧНО ЗВЕНО НА „АГРА – 2012”

 • Изложител: Институт по земеделие – Карнобат
 • Изложител: Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян
 • Изложител: Институт по овощарство – Пловдив

 {imageshow sl=6 sc=1 /}

{backbutton}