img

Възродено производство и просперитет на „Садовския фъстък“ в партньорство на Институт по Растителни и Генетични Ресурси и Семенарска къща в Садово

24.09.2021

Откритият ден на Садовския фъстък на 21 септември т.г. се открои и с обединените възможности и потенциал на Институт по Растителни и Генетични Ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ – Садово към Селскостопанска академия и Семенарска къща при отглеждането на тази култура в Садово. Освен със стародавна история селището е и единственото място в Европа, където се извършва семепроизводство и селекция на фъстъци, с вече утвърдена пазарна ниша в Европа. Семена от сортовете на родната протеинова и високомаслена култура се търсят от нейни успешни производители в широк европейски ареал – от Португалия, Испания и Италия до Швейцария, Германия, Австрия и Франция, стана ясно по време на провелия се Открит ден в ИРГР – Садово. 

Председателят на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов, който бе сред гостите и фермерите, дошли на инициативата за популяризиране качествата и технологията за отглеждане на тази родна, конвертируема със сортовете си култура, поздрави организаторите й и участниците в нея. По думите му, „съвместната проява сама по себе си е прецедент и прекрасен пример за останалите институти в Академията”.

Организаторите на Открития ден на Садовския фъстък, Институтът към ССА и семенарската къща в Садово, визираха актуалния смисъл и целта на съвместната инициатива. Директорът на ИАРГ – Садово, доц. Катя Узунджалиева, сподели как дългогодишните приятелски контакти на научното звено със Семенарска къща Садово са родили и мисията за възраждане и популяризиране на садовския фъстък. Идеята е особено важна в настоящето, когато българските фермери са позабравили качествата му полезен и вкусен. Същевременно не е толкова далеч периода, когато у нас фъстъци са произвеждани върху 200 000 дка, а в момента тези площи са паднали до 10 000 дка. 

Затова целенасоченото партньорство на ИРГ и Семенарската къща в Садово работи за създаване на обща платформа в полза на садовския фъстък, съобщи пред гостите и фермерите, дошли на Открития ден, Светлозар Драгушев, съдружник в семенарската къща. Стана ясно и, че в началото на лятото Институтът и Семенарската къща в Садово предприемат конкретни действия, като регистрират сдружение на производителите на садовския фъстък. То е отворено за всички фермери в страната, които отглеждат или са с намерение да започнат да отглеждат фъстъци. 

Светлозар Драгушев анализира и изброи и петте предимства, с които се характеризира фъстъкът. Стана ясно, че той е една от съществуващите най-полезни и здравословни храни. 

Добра новина за фермерите бе споменатия факт, че фъстъците вече могат да се прибират механизирано със създадената от няколко световни машинопроизводителя техника. Тя обръща корените, а след като плодовете изсъхнат, ги отделя от зелената част на растението. Закупуването на комбайн за фъстъци обаче е оправдано при отглеждането на поне 1000 дка с тази култура, уточни за фермерите Драгушев, като припомни, че сдружаването може да ги улесни при тази инвестиция.

В рамките на Открития ден на семепроизводствените полета на Семенарска къща Садово (СКС) и тези на Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) бяха показани и сортове фъстъци, подходящи за механизирано прибиране. Важна информация фермерите получиха за сорта „Лотос“ на СКС, който е с по-малка листна маса, но за сметка на това фотосинтезира по-добре и има буен цъфтеж. „Кремена“ на ИРГР е национален стандарт и всички нови сортове се измерват спрямо него. Той има много добра родовитост и устойчивост на биотичен и абиотичен стрес. Това е единственият сорт, чийто кожица на плода не се напуква. „Калина“ пък вече 40 години е най-произвежданият у нас фъстък. Добър е за печене с черупките.

През далечната 1896 г. фъстъкът е пристигнал в България и тогава е бил засят в пловдивското село Куртово Конаре на площ от 8 дка. Константин Малков, патронът на Садовския Институт, се заема с разпространението на тази нова култура и на практика делото му успява. През далечната 1926 г. фъстъкът влиза в статистическите наблюдения, разказа Иван Алексиев от ИРГР пред гостите и фермерите на Открития ден.