Последни новини


14.10.2021

„Ранно производство на картофи и особености при съхранението им“ бе темата на ОНЛАЙН семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието – Благоевград и Опитната станция по картофите и планинско земеделие – Самоков, към Селскостопанска ...

Прочети
13.10.2021

Въпреки силното притеснение с главоломното поскъпване и недостигът на торове тази есен, проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт напомня на земеделските стопани, че предсеитбеното торене не бива да се спестява. Особено азотът. По думит...

Прочети
12.10.2021

Организатори: Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растения „Никола Пушкаров”, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието съюз на специалистите по качеството в България, Българско почвоведско друже...

Прочети
11.10.2021

Предвижданията в анализ на Центъра за икономически анализи – САРА към Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия са поголовието от млечни крави през 2021 г. да намалее до 221 хил. животни. Това е с 3% по-малко в сравнение с 2020 годи...

Прочети
08.10.2021

В рамките на тридневната си програма, на 2 октомври пристигналата у нас монголската делегация, водена от държавният секретар на Министерството на храните, селското стопанство и леката промишленост на Монголия г-н Тумур-уя Джамбалцерен, посети АгроБио...

Прочети
07.10.2021

Сега, когато е времето да изберете сортовете за овощната градина и лозето, можете да се запознаете с експертните съвети на доц. д-р Антоний Стоев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров” към Селскост...

Прочети
06.10.2021

Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА) в Института по аграрна икономика, София, към Селскостопанска академия, запазва текущите си прогнози за реколтираните площи с царевица от 550 хил. ха, информира сайтът АГРО ПЛОВДИВ. Препов...

Прочети
04.10.2021

Селекционната дейност в Института по лозарство и винарство в Плевен (ИЛВ) към Селскостопанска академия започва още през 1926 година, но първите резултати от усилената работа на специалистите се получава в средата на миналия век, разказва проф. Миросл...

Прочети
01.10.2021

Коагулацията на млякото е важен и чувствителен процес – първата фаза от технологичния процес, засягаща всички останали етапи за производство на сирене. С тези думи започна презентацията си за Родопското говедо на ас. д-р Иван Механджийски от Научния...

Прочети
30.09.2021

На 9-10ти септември, 2021 г. в Гранд хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and ...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване