Последни новини


06.12.2023

На 5-ти декември, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ за 9-та поредна година отпразнува своя професионален празник „Световния ден на почвата“, който премина под мотото: „Почвата и водата: източник на живот“....

Прочети
05.12.2023

За първи път създаваме Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. С това отговаряме на желанието на сектора, като структурираме съвета по модела на включване на представители на бизнес оператори и институции по цялата верига. Това ще даде възможн...

Прочети
04.12.2023

„Legume Generation“: Растителни селекционери и изследователи си сътрудничат за следващото поколение бобови растения, които да намалят недостига на протеин в Европа (София, България). Европа има нужда от по-устойчиви бобови култури, които са в помощ н...

Прочети
04.12.2023

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе зае първо място и получи диплома и плакет в категория „Големи стопанства“. Наградата получи директорът доц. д-р Галина Дякова. Институтът по земеделие Кюстендил зае първо място и получи дипл...

Прочети
28.11.2023

С 2 детски работилници и щанд на Пловдивския фестивал на наукатаИнститутът по овощарство – Пловдив към Селскостопанска академия участва в Първи Пловдивски фестивал на науката организиран от Фондация „Красива наука“, в партньорство с Министерство на о...

Прочети
24.11.2023

XI Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите „Устойчиво зърнопроизводство в условия на променящи се климат и пазари“ се провежда от 23 до 25 ноември в курортен комплекс Албена.Сред авторитетните лектори в деловата прогр...

Прочети
23.11.2023

В рамките на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, по време на дебат за проекта на Регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях, министърът на земеделието и храните Кирил ...

Прочети
22.11.2023

Институтът по тютюна и тютюневите изделия изгради собствена фотоволтаична система за производство на зелена енергия с мощност до 50 kW.Преодолявайки продължителни административни перипетии и финансови проблеми, Институтът по тютюна и тютюневите издел...

Прочети
21.11.2023

Институтът по овощарство - Пловдив на Селскостопанска академия беше одобрен за участие в Първи Пловдивски фестивал на науката, организиран от Фондация „Красива наука“ в партньорство с Министерство на образованието, науката и Община Пловдив и Център п...

Прочети
20.11.2023

Учени от Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) на Селскостопанска академия в края на миналата седмица бяха на посещение в уникалния Музей на тютюна в Ардино. Доцент д-р Мария Къшева – Директор на ИТТИ, професор д-р Христо Бозуков и доцент д...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване