Последни новини


21.10.2021

Във връзка с предстоящия Празник на земеделската наука, представяме единствения по рода си Национален земеделски музей – София, който е в структурата на Селскостопанска академия. Уникалните му сбирки илюстрират развитието на различни клонове на земед...

Прочети
21.10.2021

Програмата можете да прочетете тук

Прочети
19.10.2021

Все още в Добричка област са малко засетите площи с пшеница. Оптималните срокове за Североизточна България за сеитба на новата реколта са до 25 октомври. „В никакъв случай земеделските производители не са закъснели. Просто при сеитбата ще трябва да с...

Прочети
19.10.2021

Онлайн семинар за пчелари, организиран от Института по животновъдни науки (ИЖН)в Костинброд към Селскостопанска академия и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще се проведе в сряда, 20 октомври, от 10:00 часа, информира сайтът АГРИ БГ.Да...

Прочети
18.10.2021

Фъстъците са нова култура за България. Те произхождат от Южна Америка и са изключително топлолюбиви. В България за първи път те са засети от Ангел Димчов в с. Куртово Конаре през 1896 г. Скоро се разпространяват и в района на Садово, а първите научни...

Прочети
14.10.2021

„Ранно производство на картофи и особености при съхранението им“ бе темата на ОНЛАЙН семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието – Благоевград и Опитната станция по картофите и планинско земеделие – Самоков, към Селскостопанска ...

Прочети
13.10.2021

Въпреки силното притеснение с главоломното поскъпване и недостигът на торове тази есен, проф. Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт напомня на земеделските стопани, че предсеитбеното торене не бива да се спестява. Особено азотът. По думит...

Прочети
12.10.2021

Организатори: Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растения „Никола Пушкаров”, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието съюз на специалистите по качеството в България, Българско почвоведско друже...

Прочети
11.10.2021

Предвижданията в анализ на Центъра за икономически анализи – САРА към Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия са поголовието от млечни крави през 2021 г. да намалее до 221 хил. животни. Това е с 3% по-малко в сравнение с 2020 годи...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване