28.09.2020

На 30.09.2020 г. от 11 до 15 ч. в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - гр. Русе, който е структурата на Селскостопанска академия, ще се проведе семинар с демонстрация на тема:„Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на ло...

Прочети
25.09.2020

Селскостопанската академия обявява конкурс за написване на научно-популярна публикация до 5 страници, в който могат да участват млади учени до 35–годишна възраст.Темите са свободно избираеми, като трябва да са свързани с работата на Селскостопанска ...

Прочети
25.09.2020

За 13-та поредна година Община Кюстендил и Института по земеделие – Кюстендил организират “Празник на плодородието”. Той ще се проведе 03 - 04 октомври 2020 г. на площад “Велбъжд”. Празникът е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896...

Прочети
18.09.2020

Със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите и Централно управление на ССА на Институт по тютюна и тютюневите изделия бе закупен автоанализатор AutoAnalyzer 3 HR от фирмата SEAL Analytical Limited. SEAL Analytical Limited е све...

Прочети
14.09.2020

Формулирани дейности по оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води по проект АГРОРИНГ на Института по аграрна икономикаС Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 г., финансиране от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и срок...

Прочети
10.09.2020

В духа на традицията и международното сътрудничество на 27-28 октомври т.г. Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия организира Седма международна конференция ’2020 „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти: пазари и политики“...

Прочети
01.09.2020

На проведения на 27 август 2020 г. онлайн семинар организиран от НССЗ (Териториален областен офис - гр. София) и Институт по фуражните култури - Плевен към Селскостопанска академия - София на тема: "Възможности за борба с плевелите при някои фуражни ...

Прочети