01.03.2024

Организатори на събитието бяха Министерството на земеделието и храните и ИЛВ – Плевен ."Актуални аспекти на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор в условията на климатични промени и динамична пазарна среда" – темата засегнаха учени гости по...

Прочети
29.02.2024

Институт по фуражните култури – Плевен взе активно участие на Международния панаир в Пловдив Агра 2024. В резултат на дългогодишната селекционна дейност Институтът предложи своите нови сортове едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури...

Прочети
28.02.2024

Институтът по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян, към Селскостопанска Академия, се представи с краве сирене, краве кисело мляко, сокове от хеномелес и арония, семена от ливадни и фуражни култури, посадъчен материал от дървесни и дребнопл...

Прочети
28.02.2024

НП „Млади учени и постдокторанти -2” (НП – МУПД-2/Програмата) е приета с РМС № 206 от 7 април 2022 г. с цел да се привлекат и задържат висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, които да се реализират професионално в научните институти и висши...

Прочети
27.02.2024

Като част от деловата програма на ССА, бе проведен семинар на тема „Иновативни решения в производството на здравословна и устойчива храна“ с участието на учени от Институт по консервиране и качество на храните и Институт по криобиология и хранителни ...

Прочети
27.02.2024

В рамките на деловата програма на „Винария“ 2024 г. сдружение „Лоза и вино“ и Институтът по лозарство и винарство (ИЛВ) в Плевен, от структурата на Селскостопанска академия представиха уникалния научен труд на доц. Тодор Начев „Лозарството по българс...

Прочети
26.02.2024

Информационно – обучителен семинар с демонстрацияна тема:„Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктивните прояви на дърветата“На 16.02.2024 г. в с. Багренци, общ. Кюстендил се проведе ...

Прочети