20.03.2023

На 6 и 7 март CREA Agriculture and Environment, координаторът на проекта ARACNE („Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“), осъществи официално неговия старт. Началната среща се проведе в ...

Прочети
17.03.2023

Почвеното качество и продуктивност са все по-важни елементи в наши дни Биовъглен - за почвено качество и продуктивност – темата се разработва повече от 10 години в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – Со...

Прочети
16.03.2023

Първи визита направиха учени от ИРГР през ноември 2022 г. Учени от Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) – Република Южна Африка пристигат на посещение у нас в края на май. Планирана е мобилност на д-р Дийн Оелофсе от ARC в Ин...

Прочети
15.03.2023

На 7 март т.г. в Института по царевица (ИЦ) – Кнежа на Селскостопанска академия се проведе регионална среща със земеделските производители от Северозападна България. Специален гост на срещата беше и председателят на ССА проф. дн инж. Мартин Банов.Лек...

Прочети
15.03.2023

Интегрираната система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета получи плакет в категория научна разработка в Конкурса за иновации на АГРА 2023Иновативната интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционн...

Прочети
13.03.2023

На 8 април Териториален областен офис (ТОО) - Смолян на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд на Селскостопанска академия ще проведат присъствено информационен семинар. По време на семи...

Прочети
13.03.2023

На 8 април т.г. Териториален областен офис (ТОО) - Монтана) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по земеделие (ИЗ) – гр. Кюстендил на Селскостопанска академия организират присъствен семинар на тема„Технологии за създаване на...

Прочети
09.03.2023

Признанието беше връчено на тазгодишното най-силно издание на АГРА, ВИНАРИЯ И ФУДТЕХ 2023 Тази година организаторите на АГРА връчиха специални плакети на своите партньори и съорганизатори на най-големия форум за земеделие и храни, не само у нас, но...

Прочети