img

Проф. дбн Иван Атанасов

Директор на Агробиоинститут - София

img

Проф. дн Стефан Гандев

Директор на Институт по овощарство - Пловдив

img

Проф. д-р Стайка Лалева

Директор на  Земеделски институт - Стара Загора

img

Доц. д-р Илия Илиев

Директор на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

img

Проф. дн Апостол Апостолов

 Директор на Земеделски институт - Шумен

img

Проф. д-р Мая Игнатова

Вр.и.д. Директор на  Институт по животновъдни науки – Костинброд


img

Доц. д-р Божидар Иванов

Директор на Институт по аграрна икономика - София


img

Доц. д-р Надежда Запрянова

Директор на Институт по декоративни и лечебни растения - Негован, София