Проф. дбн Иван Атанасов

Агробиоинститут - София

Проф. дн Стефан Гандев

Институт по овощарство - Пловдив

Проф. д-р Магдалена Облакова

Земеделски институт – Стара Загора

Проф. д-р Нели Вълкова

Институт по полски култури - Чирпан

Проф. д-р Храбрин Башев

Институт по аграрна икономика - София

Доц. д-р Елица Петрова–Павлова

Институт по рибни ресурси - Варна

Доц. д-р Илия Илиев

Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево


Доц. д-р Тодорка Петрова

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив