img

В ЦРСББ, в чиято структура е и ИЗК "Марица", работят върху молекулярната физиология на стреса на културите

08.02.2022

През 2015 година в Пловдив е създаден Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), реализиран по проекта PlantaSYST, в рамките на финансовия инструмент „Teaming“ на програма „Хоризонт 2020 на ЕС”. Консорциумът по проекта се състои от шест изследователски организации от България и Германия - Институтът по зеленчукови култури “Марица” (ИЗК “Марица) на Селскостопанска академия, Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” (Лаборатория по метаболомика), Потсдамският университет, Институтът по растителна молекулярна физиология Макс Планк и Институтът по молекулярна биология и биотехнологии.

Проектът е получил финансиране по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за построяването и технологичното оборудване на новата сграда на ЦРСББ на терен, предоставен от Община Пловдив.

Сайтът Синор.бг е публикувал интервю с директора на центъра доц. д-р Цанко Гечев, което представя дейността на ЦРСББ като координиращата институция.

По думите на доц. Гечев, „съвместно с нашия партньор ИЗК „Марица” през 2021 организирахме международна конференция по растителна системна биология и биотехнология, в която взеха участие над 150 учени от 25 държави и представители на 66 организации (университети, научноизследователски институти и биотехнологични компании).

ЦРСББ има споразумения за сътрудничество с университети, научно-изследователски институти, както и с български и чуждестранни биотехнологични компании.

Интервюто с директора на ЦРСББ четете в уебсайта на Синор.бг:

https://sinor.bg/63279-doc-d-r-canko-gechev-rabotim-varhu-molekulyarnata-fiziologiya-na-stresa-na-kulturite