img

Селскостопанска академия с 13 награди на Конкурса за иновации АГРА 2020

21.02.2020


1. Многофункционална машина за рози
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" - Плакет

2. Пролетен фуражеen ечемик сорт „Венера“
Институт по земеделие-Карнобат - Грамота

3. Нов винен сорт лоза „Мискет Викинг“, подходящ за екологично лозарство и винарство
Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”-Русе - Грамота

4. „Бяла“ - главесто зеле сорт „Билян“
Институт по зеленчукови култури „Марица“-Пловдив - Грамота

5. Слънчогледов хибрид „Енигма CLP“
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево - Плакет

6. Нов, качествен и икономичен сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“-Садово - Грамота

7. Метод за фиторемедиация на земеделски земи, замърсени с тежки метали и металоиди
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - Плакет

8. Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури
Съвместна разработка на ИПАЗР „Н.Пушкаров“ и Института за космически изследвания и технологии към БАН - Плакет

9. Хибриди царевица Кнежа: 320, 564, 565, 648
Институт по царевицата-Кнежа - Грамота

10. Мъфин с натурални захарозаместители - кокосова захар и брашно от мескит
Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив - Грамота

11. Дамски и мъжки парфюми „Олимпея“ и „Олимп“ с ориенталско-цветна композиция
Институт по розата-Казанлък - Плакет

12. Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности
Институт по животновъдни науки-Костинброд - Грамота

13. Биологично активен ензимен продукт „Фибрино ЗИМ“
Институт по криобиология и хранителни технологии - Грамота