img

Селекционни достижения при полския фасул в Добруджанския земеделски институт

11.02.2021

Учените проф. Иван Киряков и проф. дн Димитър Генчев от Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) - Генерал Тошево към Селскостопанска академия представят полския фасул като основна зърнено-бобова култура у нас. В този контекст в края на 90-те години на изминалото столетие, селекционният колектив на ДЗИ е пристъпил към изпълнение на нова селекционна програма насочена към създаване на сортове, подходящи за директна жътва, по-висока абсолютна маса на зърното и устойчивост към биотичен и абиотичен стрес. В резултат на посочени селекционни направления при полския фасул след 2010 г. в сортовата листа на Р. България са регистрирани и вписани 5 сорта полски фасул в две основни направления. Повече за сортове подходящи за двуфазно прибиране и сортове подходящи за директна жътва, четете в публикацията във в. „Земеделска техника”.