img

Нов, устойчив винен сорт Мискет Викинг на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе

27.02.2020

МИСКЕТ ВИКИНГ е типичен винен сорт, създаден в Института по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик”- Русе към Селскостопанска академия. Разработен е с универсални качества и отговаря на потребности, както за конвенционално, така и за биологично производство. Гроздето му е подходящо за производство на бели висококачествени вина и за производство на високоалкохолни напитки. Оптимално търсеното и постигнато в този период е сортът да е устойчив на студ, да е устойчив на най-важните гъбни болести при лозата, за да се избегне третирането с растителнозащитни продукти. Така сред водещите му качества е постигната е устойчивост на болести в границите на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. и на практика при отглеждането на лозите му се изисква ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана. Практикува се само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при условия на естествен инфекционен фон. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20ºC сортът проявява добра възстановителна способност. 

Новият сорт е подходящ е за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с благоприятни условия за развитие и плододаване на рано- и среднозреещи винени бели сортове лози. На практика може да се отглежда в абсолютно всички части на страната до 400 м надморска височина, за да успее да узрее и натрупа достатъчно захари и аромати. Последното е в съответствие с условията на неговото създаване – региона на Образцов чифлик и Института по земеделие и земезнание – Русе. 

Удостояването му с Грамота от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 и тази година визира селекционерите на ИЗС като водещи създатели на работещ и търсен научен продукт с доказани възможности и адаптация към условията на променящите се климат и условия за производство в лозаро-винарския сектор. 

МИСКЕТ ВИКИНГ е създаден е чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне. Сортът е сравнително ранозреещ (узрява около 15 септември) със силен растеж и добра продуктивност. Гроздът му е средно голям (около 120 g), средно плътен, с къса до средно дълга дръжка. Зърното е средно едро (1,92 g), овално, оцветено жълто-зелено и с мискетов аромат. В технологична зрялост гроздето съдържа 22,55% захари и 9.01 g/1 титруеми киселини. Гроздът не се рони и притежава много добра транспортабилност. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждене 2,50/1,20 m, добивът от грозде от хектар е около 12 t. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково напояване. Сортът е с повишена зимоустойчивост. Средноустойчив е на болести и изисква ограничено третиране само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна).

Доц. д-р Галина Дякова, директор на ИЗС„Образцов чифлик”- Русе и колегата ѝ асистент Ралица Минчева са създателите на новия устойчив винен сорт. Доц. Дякова е селекционер по лозата, продължител на традицията по създаване на най-добрите десертни сортове в България. Смята се за достоен наследник на именития ни селекционер проф. д-р Иван Тодоров. „Успехът на научната работа е свързан с усета и познанието на селекционера да избере подходящите изходни сортове, които да подложи на хибридизация, както и със селекционния идеал, преследван в неговите научни търсения”, припомня доц. Дякова. При МИСКЕТ ВИКИНГ постижението на кръстоската се дължи на успешно съчетаните гени на устойчивост на сорта Наслада с прекрасните качества на винения сорт Шардоне.