img

In vitro в ИПЖЗ в Троян - Метод за целогодишно производство на дребноплодни овощни видове

29.06.2022

ИПЖЗ – Троян предлага посадъчен материал в индивидуални контейнери 


In vitro  лабораторията към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян на Селскостопанска академия предлага посадъчен материал от дребноплодни овощни видове – различни сортове малини, къпини, арония и високо храстовидни боровинки. 

Ex vitro растенията са достатъчно жизнени, нормално развити и изравнени по растеж. Посадъчният материал се предлага в индивидуални контейнери, заредени със стерилен торф. 

Доц. д-р Мария Георгиева от ИПЖЗ – Троян ни запознава с основните предимства на микроразмножаването. Това е метод за вегетативно размножаване, при който от един експлант могат да се получат неограничен брой индивиди. Получените култури чрез in vitro  технология гарантират запазване на първоначалния здравен статус на растенията. Методът in vitro осигурява висока размножителна способност и целогодишно производство от дребноплодни овощни видове. Освен това микроразмножаването осигурява запазване на сортовата автентичност на размножените растения.


In vitro размножаване на малини.


Посадъчен материал от някои малинови сортове, отглеждани във вегетационна къща.


Контейнерно размножени in vitro растения, отглеждани във вегетационна къща на ИПЖЗ – Троян. 


Адаптация на in vitro размножени малинови растения.


Посадъчен материал от in vitro размножени високо храстовидни боровинки.