img

Д-р Иван Алексиев от ИРГР – Садово за качествата на Садовските фъстъци

18.10.2021

Фъстъците са нова култура за България. Те произхождат от Южна Америка и са изключително топлолюбиви. В България за първи път те са засети от Ангел Димчов в с. Куртово Конаре през 1896 г. Скоро се разпространяват и в района на Садово, а първите научни изследвания с тази култура провежда Костантин Малков - основоположник и патрон на Института по растителни генетични ресурси (ИРГР). Установява се, че почвено-климатичните условия в района на Садово са най-подходящи за отглеждане на фъстъци, а в ИРГР Садово започва да се работи и по селекцията и агротехниката им. До скоро се считаше, че България е северната граница на тази ценна и интересна култура, а нашата страна бе основен производител в Европа. С промените на климата интересът към фъстъците нарасна и през последните години семена от нашите сортове за изпитване и производство се продават в Австрия, Германия, Швейцария, Унгария, Украйна, Португалия, Франция, а в Италия те вече са трайно настанени.

Фъстъците са протеинова култура, която освен с ценните си хранителни качества, се слави и като отличен пред- шественик, а в рамките на европейските програми получава и допълнително финансиране за тяхното отглеждане. Садовските фъстъци се отличават с много къса вегетация, отлична устойчивост на болести, а с най-новите сортове повишиха значително и продуктивността си. Постепенно се решава и един от най-големите проблеми при тази култура – ръчния труд и високата себестойност. 

От научна гледна точка с тази култура у нас, а може да се каже и в Европа, се работи в ИРГР Садово и Семенарска къща Садово. Любовта към фъстъците и желанието за техния просперитет обедини усилията им и на 21.09.2021 г. те организираха първия в България Открит ден на садовския фъстък. Поканени бяха много производители, преработватели и журналисти. Основната цел на събитието бе запознаването на фермерите с възможностите на тази култура, с предимствата ù, с полезността ù, със селекционните постижения и най-вече с навлизането на техниката при отглеждането ù. Форумът бе открит от доц. Катя Узунджалиева - директор на ИРГР Садово, а приветствия отправиха Светлозар Драгушев - управител на Семенарска къща Садово и проф. Мартин Банов – председател на ССА. Последва посещение на семепроизводния участък на сорт Лотос създaден в семенарската къща. Извършена бе и демонстрация на механизирано вадене на фъстъците от почвата, което събуди голям интерес в присъстващите, които знаеха, че този процес до преди няколко години беше ръчен и много трудоемък. Посетени бяха и сортоподдържащите полета при фъстъците на ИРГР СадовоДоц. Станислав Стаматов запозна присъстващите със сортовете Кремена, Орфей, Калина и Цветелина. Представен бе и най-новият сорт Адата, който в момента е в официално сортоизпитване в ИАСАС. Показан бе и прикачният фъстъкокомбайн, с който след изсушаване на плодовете до 11-12% влага, те се прибират механизирано, с което ръчния труд напълно отпада при тази култура. Бяха зададени множество въпроси, както за агротехниката на фъстъците, така и за интереса към тази култура от страна на производителите и търговците, на които получиха компетентен отговор от специалистите. Накратко бе коментиран и въпросът за новите сортове сусам, годни за ме- ханизирано отглеждане. Откритият ден завърши с обсъждане на възможностите за увеличаване на площите при тези ценни култури и дегустация на различни сортове фъстъци. 

Д-р Иван Алексиев, ИРГР, Садовоhttp://zemedelskatehnika.com/