img

Демонстрация на иновативни сортове и технологии в Деня на отворените врати в ДЗИ

13.06.2022

На 9 юни Добруджански земеделски институт отново отвори широко врати за фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна, обединени около идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от висококачествени и високодобивни български сортове зърнено-житни култури - гаранция за сигурност в родното земеделие. Събитието премина под надслов „Автентични сортове и иновативни технологии за устойчиво земеделие!“. 

Денят започна с пресконференция, в която се включиха регионални и национални медии.

На официалното откриване от директора на института доц. д-р инж. Илия Илиев присъстваха: Галин Господинов - Областен управител на област Добрич, Валентин Димитров – Кмет на Генерал Тошево, Деян Димитров – Зам. кмет на Генерал Тошево, инж. Десислава Иванова – Директор на ОД “Земеделие” – Добрич и представители на дългогодишни фирми-партньори на института от Република Турция – Бирол Тарар от фирма „Тарар“ и Кемал Юзтюрк от „Добруджа Тохумджулук“.

„Добруджански земеделски институт успява да устои на предизвикателствата на динамичните събития и кризисните трусове в национален и световен мащаб. През изминалата стопанска година успяхме да изведем успешно семепроизводство и да реализираме на пазара 90% от всички заготвени семена. Обнадеждаващ е фактът, че през последните години се забелязва тенденция към предпочитание от земеделските производители към отглеждане на български сортове зърнено-житни култури, в частност на тези на Добруджански земеделски институт“, сподели директорът на института. „За нашите селекционери това е стимул за създаване на още по-качествени и високодобивни сортове. Извън обичайните дейности, извършвани в института, екипи от наши учени участват в нови научни програми към Министерство на образованието и науката – „Храни“, „Околна среда“ и „Интелигентно растениевъдство“.

На участниците в събитието бяха представени над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени в института. Те имаха възможност да разгледат на място развитието на посеви от сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик. Сред тях са сортовете обикновена пшеница от група А, отличаващи се с отлично качество на зърното – Пчелина, Мерилин и Лазарка; от група Б - Енола, Рада, Кристалина, Косара, Фани, Жана, Божана, Киара, Катаржина, Корона и Драгана; от група В – Никодим, Ками и Калина; твърда пшеница Северина; тритикале Респект, Добруджанец, Дони-52, Борислав и Благовест; ечемик Ахат и Тангра. От всички тези сортове ще бъдат предлагани семена за есенната сеитбена кампания на 2022 г.. Специалисти от института предоставиха информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.


Най-новата селекция на зърнено-житни култури бе представена от  сортовете обикновена пшеница Шибил, Чудомира, Федора, Индже и Андрония; пшеница от алтернативен тип Мореса; тритикале Авитохол, Теран и Хокей; ечемик Брилянт и Цитрин. Отличителна черта на тези сортове е тяхната екологична пластичност, устойчивост на най-разпространените болести, висок добивен потенциал и много добро качество на зърното.

Гостите имаха възможност да разгледат демонстрационни парцелки, засети със сортове полски фасул – Еликсир и Скития (сорт с изправен храст, подходящ за директно механизирано прибиране, което значително улеснява земеделските производители и намалява разходите при реколтиране на този сорт).

Слънчогледът, макар и в ранна фаза на развитие, бе представен от сорт Фаворит и хибридите Красела, Енигма CLP и Дара, както и от родителските линии за семепроизводство на хибриди слънчоглед Красела, Енигма CLP, Далена CLP и Деведа. Хибридите Деведа, Енигма  CLP и Красела са победители в Конкурса за иновации на международното изложение АГРА в Пловдив съответно през 2019, 2020 и 2022 г.. 

Акцентирано бе, че през тази година на площ от 83,3 дка Добруджански земеделски институт отглежда земеделски култури в условията на биологично производство – соя, фасул, ръж и еднозърнест лимец – едно ново направление, предпоставка за развитието на модерно и екологично земеделие.

Програмата продължи с обсъждане на прилагането на интелигентно земеделие – бъдещето на селскостопанското производство. Доц. д-р Галина  Михова представи "Селекционни решения и дигитални технологии за устойчиво производство", а д-р Христо Стоянов поднесе презентация на тема "Влияние на метеорологичните условия върху развитието на зърнено-житните култури в Добруджа". Проведе се дискусия с фермери по актуални теми, свързани с внедряване в производството на иновативни научни продукти на ДЗИ.

На празничния коктейл на открито гостите имаха възможност да дегустират различни видове хляб, приготвен от сортове пшеница, създадени в института.