Име Описание
Заявление за участие в мобилност по Договор № 2023-1-BG01-KA131-HED-000117096

Заявление за участие в мобилност по Договор № 2023-1-BG01-KA131-HED-000117096

Свали файл
Заявление за участие в мобилност по Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751

Заявление за участие в мобилност на докторанти, преподаватели и обучение на служители

Свали файл
Заявление за участие в мобилност по Договор №2021-1-BG-01-KA131-HED-000003303 (Архив)

Архив -Заявление за участие в мобилност на докторанти, преподаватели и обучение на служители

Свали файл
Заявление за участие в мобилност по Договор №2020-1-BG01-KA103-078128 (Архив)

Архив -Заявление за участие в мобилност на докторанти, преподаватели и обучение на служители

Свали файл
Заявление за участие в мобилност по Договор №2019-1-BG01-KA103-061642 (Архив)

Архив -Заявление за участие в мобилност на докторанти, преподаватели и обучение на служители

Свали файл
Заявление за участие в мобилност по Договор №2018-1-BG01-KA103-047052 (Архив)

Архив -Заявление за участие в мобилност на докторанти, преподаватели и обучение на служители

Свали файл