img

Ново издание за здравеопазването на културите c автор от ИПАЗР „Никола Пушкаров“

15.12.2021

Излезе от печат студията „Здравеопазване на растенията, на авторски екип , в който участват Антоний Стоев (Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ към Селскостопанска академия, Николай Петров (Нов български университет) и Лиляна Друмева (Аграрен университет - Пловдив), информира сайтът Sinor.BG.

Изследването е издадено по проект за двустранно сътрудничество между България и Индия и е финансирано от Фонда за научни изследвания

От началото на следващата 2022 г. студията ще бъде на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИПАЗР „Никола Пушкаров“, в Централната селскостопанска библиотека в София, както и в библиотеката на Аграрния университет в Пловдив.

В студията е дадено определение за растителното здраве като състояние в развитие и въздействията, които му влияят отрицателно, като тези въздействия са систематизирани според техния произход.

Повече за насоченостите на съдържанието към здравето на културните растения в агроекосистемите, четете в уебсайта на Sinor.BG: 

https://sinor.bg/62789-novo-izdanie-za-nachina-na-zdraveopazvane-na-kulturite