Име Описание
ЗАКОН за Селскостопанската академия Свали файл
ЗАКОН за висшето образование Свали файл
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България Свали файл
ЗАКОН за професионалното образование и обучение Свали файл
ЗАКОН за авторското право и сродните му права Свали файл