img

Уникалната Опитна винарска изба на Института по лозарство и винарство в Плевен

16.02.2021

След Деня на лозаря отваряме вратата на уникалната Опитна винарска изба на Института по лозарство и винарство в Плевен и се връщаме с около 130 години назад във времето. Накратко за винарната разказва ученият от Института доц. д-р инж. Татяна Йончева. По думите й, тя е създадена през 1892 г. като учебна изба към съществуващото вече Лозаро-винарско училище в Плевен. Днес в нея се съхранява една от най-старите колекции от вина в България, включваща експонати от първите реколти на избата, вина от интродуцирани, местни сортове и от сортове, създадени в Института. Ежегодно енотеката се обогатява с нови партиди бутилирани вина -най-доброто от всяка реколта. Вината в избата се съхраняват при оптимални за тази цел условия. Целогодишно температурата в помещенията е около 15°С, поддържана по естествен път, тъй като избата се явява вкопана в склон, а дебелината на зидовете е около 1 метър. Стените и таваните са покрити с благородна плесен, пренесена от избите във винарския район Токай (Унгария), която способства за поддържане на оптимална относителна влажност в помещенията, подходяща за отлежаване на вината. В избата са разположени пюпитри с експонати от експериментално производство на естествено пенливи вина по класически метод, провеждани в средата на миналия век.
Енотеката съдържа също вина и други напитки от български и чуждестранни производители, получени от Института като подаръци по случай годишнини, конференции, симпозиуми и други.

Още любопитни и значими факти по темата вижте във видеоканала на Добруджа ТВ: „Вино от 1892 г. съхраняват в избата на Института по лозарство и винарство в Плевен“: 

http://dobrudjabg.com/novina/vino-ot-1892-g-syhranqvat-v-izbata-na-instituta-po-lozarstvo-video-/67293