img

Проф. д-р инж. Венера Цолова: Пирогенният въглерод, замърсяващ атмосферата, се оказва полезен за почвите

21.03.2022

Замърсяващият атмосферата пирогенен въглерод се оказва полезен за почвите, установява изследване на проекта „Идентификация, разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни райони в страната“, финансиран от Фонд „Научни изследвания”. Анализ на резултатите и откритието на учените направи проф. д-р инж. Венера Цолова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията към Селскостопанска академия, с участие в предаването „100% Будни“ на БНТ. 

Проф. Цолова, инженер химик и доктор по почвознание и колектив от учени, проследиха връзката между пирогенния въглерод и почвените свойства. Пирогенният въглерод е замърсител на атмосферата и е опасен за човешкото здраве, но всъщност се оказва, че в установените количества е полезен за почвите. Той се образува при изгарянето на изкопаеми горива, биогорива и биомаса и се емитира в атмосферата под формата на фини прахови частици с размер 2,5 микрона. „Тъй като не се емитира самостоятелно, силно негативното му влияние върху климата и атмосферата не е толкова осезателно“, поясни проф. Цолова като ръководил на проекта. 

По отношение на идеята за проекта, тя поясни, че всъщност с него се затваря един цикъл от научни изследвания, провеждан от три поколения учени. Първият етап е насочен към рекултивацията на почвите, които се нарушават от добива на различни изкопаеми и най-вече на въглища, поради по-голямото им количество в страната. Следват изследвания за установяване на приложимостта на отпадъчните продукти, като пепелина и гипс (след въвеждането на сероочистващите инсталации), за мелиориране на почви с неблагоприятни свойства. 

В резултат на ползотворното сътрудничество на учените от института с Мини „Марица изток“, в Наредбата за рекултивация пепелината вече е призната като мелиорант и гипсът също може да се използва за мелиориране на почви. Това не решава проблема с отпадъците, но определено има икономически и екологични ползи, уверява проф. Цолова.

Днес екипът от 17 учени се насочва към най-фината фракция, емитирана от ТЕЦ-те и постъпваща в почвите – пирогенният въглерод. Повече за анализа ѝ, свързан с ефективността на проекта „Идентификация, разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни райони в страната“ вижте във видеото на предаването „100% Будни“ от 17 март на БНТ

https://bnt.bg/news/vaglerod-koito-zamarsyava-atmosferata-se-okazva-polezen-za-pochvite-v316128-304131news.html