img

Престижни награди за ИЗ – Карнобат на XIV Национално изложение „Изобретения – трансфер – иновации”

25.02.2020

В рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 се проведе Четиринадесетото национално изложение „Изобретения - трансфер – иновации”, организирано от Съюза на изобретателите в България. На него Институтът по земеделие (ИЗ) – Карнобат, който е в структурата на Селскостопанска академия, представи изключително атрактивния си зимен двуреден ечемик сорт Захир, отличаващ се със своята индивидуалност и характерна различимост на хабитуса.

Въз основа на отличната презентация и за притежаваните качества на новоселекционирания двуреден ечемик, сорт Захир, Експертната комисия на Съюза на изобретателите в България (с Протокол №6/21.02.2020г.), присъди Златен плакет, придружен от Грамота, на научен селекционен колектив ас. д-р Маргарита Гочева, проф. дн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир Вълчев, гл. ас. д-р Тошка Попова. Наградата бе за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията.

Съюзът на изобретателите в България удостои и проф. д-р Драгомир Вълчев от Институт по земеделие - Карнобат със званието Почетен член за постигнати значителни успехи в научно-изследователската селекционна работа и дългогодишна активна съюзна дейност.