img

Предстои семинар и открит ден на тема „Технологични аспекти при отглеждането и използването на фуражни култури, представяне на нови сортове и хибриди”

28.05.2012

 

Програма - 30.05.2012

10.00 – 10.10 ч. Регистрация на участниците
10.10 – 10.15 ч. Откриване
10.15 – 11.00 ч. Използване на фуражните култури при храненето на преживни
животни, лектор доц., дсн Атанас Кирилов - Институт по фуражните култури, гр. Плевен
11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 11.30 ч. Фуражно значение на изкуствените /сяти/ ливади и пасища в
България , лектор гл. ас., д-р Галина Найденова - Опитна станция по соята, гр. Павликени
11.30 – 11.45 ч. Изнасяне на информация по мерките от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013, Деян Дончев, гл. експерт от НССЗ, офис Велико Търново
11.45 -12.15 - Дискусия
12.15 – 13.00 ч. Представяне на демонстративни и опитни полета с различни сортове и хибриди фуражни култури

{backbutton}