img

Празник на аграрната наука в Садово

06.06.2012

 

 

За всички тези исторически събития разказа в своето слово проф. д.с.н. Лилия Кръстева - директор на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” в Садово.
С празнични поздравителни адреси участниците в честването бяха уважени от Президента на РБългария - Росен Плевнелиев и Министър - Председателя на РБългария Бойко Борисов . Присъстваха представители на чуждестранни посолства и мисии в България, директори на научни институти и опитни станции, министерства, агенции към МЗХ, университети и висши учебни заведения.

 

На тържеството председателят на ССА доц. д-р Георги Костов поздрави всички участници в тържеството, подчертавайки необходимостта от подкрепа за аграрната наука, която единствено може да осигури иновации за практиката. В тървественото честване взе участие министърът на земеделието и храните – д-р Мирослав Найденов, под чиито патронаж се проведоха юбилейните чествания. Министърът отправи поздрави към учените от системата на Селскостопанска академия с пожелание да продължат делото и традициите на предците си.

Областният управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров подчерта важността на ИРГР в Садово за развитие на регионалната икономика, в която земеделието има първостепенна роля.

Юбилейните чествания продължават с провеждането на международна научна конференция.
{backbutton}