img

Националният земеделски музей в София – богата палитра за историята на селското ни стопанство

03.02.2021

Директорът на Националния земеделски музей в София Ваня Коцева представи пред камерата на Информационна агенция „Добруджа” самобитните експозиционни зали на Националния земеделски музей в София, който е част от структурата на Селскостопанска академия. Идеята за обособяването му датира още от първите години след Освобождението, но на практика е създаден е през 1956 г. към Висшия селскостопански институт. От тогава експертите му издирват, събират, съхраняват, опазват и представят паметниците на материалната и духовна култура, отразяваща развитието на земеделието по нашите земи.

Днес във фондовете на музея се съхраняват голям брой експонати, показващи развитието на различните земеделски отрасли, наука и образование. Притежава и богат библиотечен фонд със специализирана литература. Изложбените му зали са разположени на повече от 1000 кв.м.

Националният земеделски музей провежда и образователна програма за деца от предучилищна и начална училищна възраст на тема „Кой ни храни и облича”.

Повече за разнообразните експозиционни зали на Националния земеделски музей в София вижте в уебсайта Информационна агенция „Добруджа”.