img

ИРА – Пловдив разработва анестезия за риби с етерични масла

26.04.2022

За пълна упойка при сладководни риби екипът използва босилек, лавандула и други билки

Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив към Селскостопанска академия с нови проекти. Гл. ас. Василка Кръстева от ИРА разказва, че видовете риби, които се отглеждат в базата на Института и в експерименталната база в село Триводици са сладководни: шаран, бял амур, пъстър толстолоб, европейски сом и щука. Огромно значение за развъждането на рибите имат хидрохимичният режим на водата, както и храненето на рибите. Има видове, които не могат да се размножават естествено в природата – такъв е белият амур. Тук на помощ идват учените.

Белият амур се размножава в специално помещение люпилня,

като се използва хормонална стимулация на производителите на белия амур и се провежда т. нар. изкуствено размножаване. Всяка пролет се извършва тази дейност. 

Институтът изпълнява проекти към Селскостопанска академия, както и външни проекти, свързани основно с хидробиологичен мониторинг на язовири и реки, споделя гл. ас. Кръстева. Проектите към Селскостопанска академия са три. Чрез единия проследяват

влиянието на етеричните масла като анестезатори върху рибите 

в различни етапи от индивидуалното им развитие, т. е. като упойващи средства. Използват босилек, лавандула, мащерка, лимонена трева, камфор, розмарин, а тази година ще работят и с канела. Целта е рибите да изпаднат в състояние на пълна анестезия, при което те не реагират на външен стимул. Целта е разработване на методика, защото има манипулации при рибите, при които трябва да са под пълна упойка. Такива случаи са изкуственото размножаване, издояването на хайвера, инжектирането на рибите, за да не оказват съпротива, тъй като при съпротива могат да се наранят. Анестезаторите се използват и във връзка с хуманното отношение към рибите. Разбира се има анестезии на химична основа, но естествените материали са по-благоприятни за рибите.

Другият проект на ИРА към Селскостопанска академия се занимава с отглеждането на европейски сом от личинки до укрепнал зарибителен материал. 

И тази година Институтът традиционно участва в Международната селскостопанска изложба АГРА в Пловдив със зарибителен материал с топловодни, сладководни видове риба – шаран, бял амур, сом и бял толстолоб. Всеки може да се снабди с малки рибки и зарибителен материал от основните топловодни видове риба като се свърже с екипа на експерименталната база към Института в село Триводици. Гл. ас. Василка Кръстева  разказа, че рибовъдци се допитват до тях за консултации, технологични схеми за отглеждането и други различен вид услуги. Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив провежда също така хидробиологичен мониторинг на язовири като изследва основните хидрохимични показатели – кислород, температурен режим в язовирите, които са основните фактори за рибовъдство в язовирите. ИРА се занимава още с провеждането на собствен мониторинг на различни садкови стопанства по реките, на ВЕЦ-ове, където целта е да се изследва качеството на водата.