img

ИПАЗР "Н. Пушкаров" за оползотворяването на отпадните води

02.02.2021

В Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров (ИПАЗР), който е в структурата на Селскостопанска академия, са проведени изследвания по проект Water Reuse STREPF-P6-2003INCO-Russia+NIS-1. PL 516731. Като резултат е установено, че продължително напояване с отпадни води може да причини водна непропускливост (хидрофобност). Последната се оказва, че на практика повлиява водния баланс, ефикасността на напояването и съответно добивите от растителна продукция. 

Появата и развитието на водната непропускливост в почви напоявани с отпадъчни води се обуславя основно от вида и количеството на органичното вещество, присъстващо във водите, но също така и от почвените характеристики, особено текстурата и продължителността на напояването. В изследвания на ИПАЗР е доказано, че почвената водонепропускливост е предизвикана от органични съединения, съдържащи се във водите. Такива например са дълговерижни мастни алкохоли и киселини, сърфактанти, стероиди и др. 

Експерти от Института участваха и в разработването на метод за анализ на хидрофобни съединения в почви напоявани с отпадни води от битов характер чрез използване на ускорена органична екстракция (ASE).