img

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово обогатява Националната генбанка в партньорство с ферми

13.04.2021

В Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „К. Малков“ – Садово към Селскостопанска академия се намира Националната генбанка на България, най-голямата от този тип на Балканския полуостров. В нея учените поддържат над 60 000 семенни образеца. Успоредно с това те си партнират с агрономи, които работят в родни ферми за изпитано и съхранено ползване на доказано автентични български сортове. 

В репортаж на предаването „Бразди“ по БНТ агрономът Милена Николова споделя точно такава практика в оранжериите на образования млад фермер Ангел Ангелов, избрал китното село Караджалово за зона на свободния предприемачески дух. Успоредно с рентабилното животновъдно направление на фермата си той развива и собствено производство на зеленчукови и овощни култури. Агроном Николова, която работи с културите лук и зеле, разказва за ползотворното си сътрудничество с младия фермер. Той й помага да възпроизвежда семена от двугодишни култури, като й предоставя оранжерията си за тяхното отглеждане. Така агроном Николова репродуцира семена, които предоставя на Национална генбанка на България в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово.

„Нашата цел е да запазим българските стари местни сортове, растителните генетични ресурси на местно ниво. Имаме много приятна задача – ходим от къща на къща, от баба на баба, събираме семена, репродуцираме ги и ги предоставяме на Национална генбанка“, заявява с видимо удовлетворение пред камерата на „Бразди“ агроном Николова.

Повече за избора на младия образован българин да живее и работи на село и партньорството на фермата му с ИРГР „К. Малков“ – Садово чуйте във видеото на предаването „Бразди“ по БНТ