img

Институт по фуражите в Плевен с решения за устойчиво и органично земеделие при фуражното производство

20.01.2022

Проф. Ивелина Николова е директор на Институт по фуражни култури (ИФК) в Плевен, който е в структурата а Селскостопанска академия. Тя разказа изчерпателно за историята и научната работа на института пред в. „Гласът на земеделеца“. 

“ИФК е създаден през 1954 г., като Плевенският район е много подходящ за отглеждане и развитие на фуражните култури. Първоначалната идея за основаването му е свързана със силно развитото в района животновъдство (рóден край на Сивото искърско говедо, Плевенската черноглава овца, Дунавска и Плевенска породи коне), както и подходящите почвено-климатични условия за интензивно фуражно производство.

Основна роля за реализиране на идеята за създаване на Института е изиграл руският професор М.П. Елсуков. Той проучва условията и установява, че Плевенският район е много подходящ за отглеждане на коне, биволи и овце, а по отношение на културите е най-благоприятен за отглеждане на фуражни. Накратко, това е предисторията и основният мотив за създаването на нашия Институт”, разказва проф. Николова.

Цялата информация четете в уебсайта на в. „Гласът на земеделеца“: 

https://zemedeleca.bg/2022/01/18/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3/