img

Директорът на Института по аграрна икономика за оползотворяването на утайките от пречистване на отпадни води

11.03.2021

След близо двугодишна работа по проект за използването на утайките от пречиствателните станции за отпадни води в селското стопанство учени от водещи институти в системата на Селскостопанска академия установиха, че българските фермери са изключително напреднали в торенето с биогенни елементи. 

„Докато в Унгария земеделците използват едва 16 на сто от преработените утайки, то в България този процент достига 40”, съобщи за Синор.бг доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика към ССА и ръководител на екипа от учени, работещи по проекта.

Цялата информация за постижението им по проект „АГРОРИНГ”, който се финансира от Фонд „Научни изследвания“ към образователното министерство, четете в уебсайта на Синор.бг