Доц. д-р Тодорка Петрова

Телефон: +35932952109 Имейл: office@canri.org

Директор на Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив