Доц. д-р Мария Къшева

Телефон: +359884332449 Имейл: itti_markovo@abv.bg

Директор на Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково