Доц. д-р Даниела Ганева

Телефон: +35932960179 Имейл: dganeva@abv.bg

Директор на  Институт по зеленчукови култури “Марица” - Пловдив