Professor DSc. Ivan Atanassov

Professor DSc. Stefan Gandev

Professor PhD Magdalena Oblakova

Professor PhD Neli Valkova

Professor PhD Hrabrin Bachev

Associate Professor PhD Elitsa Petrova–Pavlova

Associate Professor PhD Ilia Iliev

Associate Professor PhD Todorka Petrova