Институт по земеделие – Кюстендил

30.08.2022 - 30.10.2022 Професор

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направлен...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

29.07.2022 - 29.09.2022 Професор

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направле...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 11.08.2022 Професор

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професо...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 10.08.2022 Професор

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъ...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

31.05.2022 - 31.07.2022 Професор

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната дл...

Прегледай

Агробиоинститут – София

19.11.2021 - 19.01.2022 Професор

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образо...

Прегледай

Институт по овощарство – Пловдив

28.05.2021 - 28.07.2021 Професор

Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор – един, в професионално направление 6.1 Растениевъдст...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

08.01.2021 - 08.03.2021 Професор

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор по професионално напра...

Прегледай